30
มิถุนายน
2014

การสำเร็จการศึกษา 2014

ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา, หยิบของนักศึกษาต่างชาติของเราได้สรุปอาชีพของโรงเรียนมัธยมของพวกเขาและจบการศึกษา. ทั้งโกวิรองและฟรานเคล์ซีรองจัดขึ้นเดินขึ้นพิธีสำเร็จการศึกษาของพวกเขาเพื่อเฉลิมฉลองจบการศึกษาของ 2014. เรามีความภาคภูมิใจของเราระหว่าง
อ่านต่อ→